Nově je upraven soubor „01 – Základní informace…“     o tom, že si mají s sebou vztí podklady k testování a testy.

A další informace, které jsou v souboru s názvem „Důležité informace ohledně povinného testování před odjezdem na tábor.“

Důležité informace  k nástupu na tábor, ale hlavně ohledně povinného testování před odjezdem na tábor

Vážení  rodiče,

zasílám informace k nástupu a k samotnému  testování dětí na táborech.

V informacích, uvedených na stránkách www.dunajek.cz nebo na FCB táborníků jste se mohli dočíst a stáhnout si podklady, které jsou potřeba k nástupu na tábor. Nyní posílám přesnější informace ohledně testování…

V příloze zasílám taktéž podklady, které již někteří z vás máte (stažené z webu či jste si je vyžádali jiným způsobem – emailem, osobně…).

Aktualizovaný je pouze seznam, kde jsou zařazeny k výčtu věcí dětem s sebou, také podklady k testování na COV-19.

Veškeré aktuální podklady posílám.

Samozřejmě se může situace ještě změnit, ale v tomto případě vás budu obratem informovat.

V případě potřeby mne, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat a prosím o vstřícnost, neboť ne vždy jsem k dosažení u telefonu (pracovní či osobní záležitosti).

S přáním krásných letních prázdninových dnů

za táborový tým

Marcela Kurucová

tel. 723015431

p.s. Prosím o šíření mezi sebou a dále, aby se informace dostaly k potřebným rukám v případě, že nebudou rodiče či zástupci dětí mít možnost číst tuto informaci.


Důležité informace ohledně povinného testování před odjezdem na tábor

Vážení  rodiče,

zasílám informace k testování dětí na táborech.

Než nastoupí vaše dítě na tábor, bude muset podstoupit testování. Testy nezajišťujeme, je nutné, abyste si je zajistili sami. V případě tábora, který trvá více jak 7 dní, je nutné dát dítěti s sebou jeden jeho „oblíbený“ test navíc, vložit do sáčku a označit jménem. Dítě si udělá samotest v průběhu tábora pod dohledem zdravotníka.

Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat (dle schválení), a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. PCR test musí být maximálně 7 dní starý.

Takže: před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

+ roušku

Zároveň sděluji, že z vládních opatření ze dne 7. 6. 2021 vyplývá uvedená forma testování. Všechny testy byly postaveny na stejnou úroveň a pro příjem dítěte na tábor bude potřeba buď:

  1. PCR test maximálně 7 dnů před odjezdem
  2. AG test maximálně 3 dny před odjezdem (obojí z odběrového místa)
  3. Další možností je očkování, kdy musí rodič donést potvrzení o provedení očkování nejméně 22 dnů po první dávce
  4. Potvrzení či čestné prohlášení o prodělané nemoci covid-19 maximálně do 180 dnů od jejího prodělání – od lékaře, ocko.uzis
  5. Poslední variantou, která přichází v úvahu, je testování přímo před odjezdem před zraky pořádající osoby. Prozatím není povoleno otestovat dítě doma.

Zodpovědnost za provedení testu je na straně účastníka tábora (resp. zákonných zástupců dítěte).

Nejvhodnější a doporučená je tedy metoda, že se děti otestují samotestem při předávání dítěte zdravotníkem tábora, tj. před předáním dítěte na tábor v nástupní den  (test přinést s sebou). Doporučujeme, aby přišel s dětmi zákonný zástupce.

Prosím, berte tyto informace za závazné a před každým táborem nezapomeňte otestovat své dítě popř. přinést potřebné doklady.

Samozřejmě se může situace ještě změnit, ale v tomto případě vás budu obratem informovat.

Bohužel účastníkovi tábora, který nesplní tyto podmínky, nelze umožnit účast na táboře.

Děkuji vám všem za pochopení. Testování prozatím z našeho veřejného života nezmizí a testování bude probíhat i na začátku nového školního roku ve všech školách, jak již avizoval pan ministr. Nebojme se toho a umožněme našim dětem letní táborovou činnost a bezpečné prázdniny.

Jak budu mít přesnější data, všem vám je obratem rozešlu. Věříme, že vše bude v nejlepším pořádku, v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, nejlépe telefonicky.

S přáním úspěšných dnů

Marcela Kurucová a spol.

  1. Kompletní doklady na tábor
  2. Jednotlivé doklady

Napsat komentář