Národopisný soubor Dunajek má už svou tradici, neboť byl založen v roce 1987, úředně od roku 1992  a svou činnost obnovil  v dubnu roku 2004, tancuje a zpívá v něm 29 členů – dětí do 15-ti let.

Dolní Dunajovice jsou pohraniční obcí, ležící na Jižní Moravě u Mikulova. Protože obyvatelé přišli ze všech koutů naší republiky a přinesli s sebou své zvyklosti, je i choreografie souboru zaměřena na několik oblastí:

  1. Podluží v rámci regionu – Slámečkový tanec, mák, vrtěné, hošije, hody, vánoční koledování, velikonoce, tanec Královničky, masopust neboli fašank.
  2. jiné regiony – Kopanice, Hanácké Slovácko, Kyjovsko, Dolňácko.

Od 1.4.2004 začala organizace fungovat s 30-ti dětskými členy souboru a nejvyšším orgánem je rada, složená  z 5-ti členů.

Dětský soubor Dunajek obohacuje svými programy převážnou část kulturních akcí v regionu /např. Den matek, Den dětí, Školní akademie, tradiční Krojové hody, dětské mezinárodní folklorní festivaly, folklorní přehlídky aj.

Největší poctou bylo vystoupení pro prezidentský pár ČR – Václava a Livie Klausovi a prezidentský pár z Rakouské republiky, manželé Fischerovi .

Soubor je pořadatelem dětských krojovaných hodů v Dolních Dunajovicích, jenž se každoročně konají v červnu.